2011 m. gegužės 18 d., trečiadienis

Your eyes are as black as night.

Tolima aš tau.
Tolima kaip dangus.
Tolima kaip tas, auštantis rytdienos rytas.
Tolima aš tau,
Didžiausia paslaptis.
Nebūk apgailėtinas, tikėdamas mane suprasti.
Tikėdamas mane turėti.
Tolima aš tau.
Per ne lyg pasiekiama.
Tolima aš tau, nors galėtum mane užuosti.
Tolima aš tau, kaip tolimi gali būti tik žmonės.
Vandenys susijungia, kalnai susijungia tik mes- tylūs ir nebylūs.
Nejuda mūsų lūpos, nesuvirpa blakstienos.
Užsimerkti, nusisukti, štai, ko geidžia širdis.
Nebežinau, kur dėt akis.
Nenoriu sutikti žmonių žvilgsnių.
Bijau aš jų.
Labiau už baimę.
Nebeldi man į duris naktimis.
Bet aš laukiu.
Nesu kantri, bet laukiu.
Nereiktų, žinau.
Regis, girdžiu kaip šnopuoji į duris.
Regis, užuodžiu gėles, kurių man nedovanoji.

2 komentarai: